Asphalt plant Letkov

Hlavním předmětem naší činnosti je výroba a prodej teplých, asfaltem obalovaných směsí kameniva, určených pro výstavbu a opravy pozemních komunikací v plzeňském regionu. Mimo výroby asfaltových směsí zpracovávaných za tepla dodáváme také asfaltovou směs, která je aplikována za studena i za nepříznivých povětrnostních podmínek do – 10 °C. Do výrobního programu teplých asfaltových směsí se pravidelně zařazují směsi s použitím recyklátu. Jednou z nich je také známá směs VIAPHONE.